FHD E-Learning Portal

Impressum

Fachhochschule Dresden - Private Fachhochschule gGmbH
Gasanstaltstraße 3-5
01237 Dresden
Telefon: 0351 25 85 68 95 50
Fax: 0351 25 85 68 99 0
E-Mail: info@fh-dresden.eu

Geschäftsführer
Günter Kahle
Eintrag im Handelsregister:
Amtsgericht Dresden HRB 26182